Ερώτηση ΚΚΕ για προβλήματα στη λειτουργία της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα

Παραθέτουμε ερώτηση τεσσάρων βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη: Συμπληρώνονται φέτος τέσσερα χρόνια λειτουργίας της Σχολής Πυροσβεστών στην
Πτολεμαΐδα. Ωστόσο τα προβλήματα στη λειτουργία της σχολής, το επίπεδο της εκπαίδευσης και τα προβλήματα διαβίωσης των σπουδαστών παραμένουν οξυμένα.
            Η κυβέρνηση έχει ευθύνες για την καθυστέρηση πρόσληψης των εκπαιδευτικών στις αρχές των εξαμήνων. Το περιεχόμενο των βιβλίων που χορηγούνται είναι πεπαλαιωμένο. Οι σπουδαστές επιβαρύνονται με την εκτύπωση σημειώσεων. Ακόμη δεν υπάρχουν εργαστήρια μηχανολογίας, φυσικής, χημείας, ειδικά διαμορφωμένα πεδία ασκήσεων κ.α.
            Δεν υπάρχει οργανόγραμμα Διοικητικού, Εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, με αποτέλεσμα να υπάρχει υποστελέχωση.
            Η σίτιση των σπουδαστών δεν είναι δωρεάν. Επίσης οι σπουδαστές επιβαρύνονται με το κόστος της κατανάλωσης του εμφιαλωμένου νερού που χορηγείται. Οι ατομικοί αποθηκευτικοί χώροι που παρέχονται (φοριαμοί) δεν επαρκούν για την αποθήκευση των ατομικών ειδών.
            Επίσης επιβαρύνονται με επιπλέον χρήματα για αγορά ειδών καθαριότητας. Στη Σχολή δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό για την καθαριότητα, με συνέπεια οι σπουδαστές αντί για εκπαίδευση να ασχολούνται και με την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων της Σχολής. Το κόστος για το ράψιμο της στολής είναι υψηλό και επιβαρύνει αποκλειστικά τους σπουδαστές.
            Τέλος η κυβέρνηση θα πρέπει να καλύψει όλο το κόστος που απαιτείται για τη διαμονή και σίτιση των δοκίμων πυροσβεστών, σε χώρους εκτός υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης, μετά το πέρας των θεωρητικών μαθημάτων, οπουδήποτε και αν αυτή πραγματοποιείται.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση:
Για την έγκαιρη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, τον εκσυγχρονισμό και τη δωρεάν χορήγηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας στους σπουδαστές που να ανταποκρίνεται σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα;
Τη δημιουργία εργαστηρίων και ειδικά διαμορφωμένων πεδίων ασκήσεων;
Την εξασφάλιση δωρεάν γευμάτων για τους σπουδαστές;
Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και τη δωρεάν εξασφάλιση ειδών καθαριότητας;
Για τη δωρεάν διαμονή και σίτιση των δοκίμων πυροσβεστών κατά το διάστημα της πρακτικής τους εκπαίδευσης μετά το πέρας των θεωρητικών μαθημάτων;
Για την αύξηση των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα;

Οι Βουλευτές

Παφίλης Θανάσης
Δελής Γιάννης
Κατσώτης Χρήστος
Παπαναστάσης Νίκος