Το Π.Δ. προαγωγής κι αποστρατείας των υποστράτηγων


Το bloko.gr δημοσιεύει το Π.Δ. με το οποίο προήχθη ο κ. Ντζιοβάρας και αποστρατεύθηκαν οι 5 Υποστράτηγοι μεταξύ των οποίων και
ο κ. Ψωμάς.