Οι προαγωγές των ανώτατων αξιωματικών του ΠΣ - Όλα τα ονόματα

Διαβάστε την πρώτη απόφαση προαγωγών του πυροσβεστικού σώματος.