''7.000 χαμηλόβαθμοι στον κουβά'' - Κείμενο πυροσβέστη για το βαθμολόγιο


Διαβάστε το κείμενο που έστειλε πυροσβέστης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr


ΤΕΛΙΚΑ.... το βαθμολόγιο των 3000 Πυρονομων είναι αυτό που θα δούμε, και  όλοι οι υπόλοιποι 7000 χαμηλόβαθμοι στον ΚΟΥΒΑ.  Σύμφωνα με  διαρροές----->Σχετικά με το βαθμολόγιο, σύμφωνα με πληροφορίες, αίρεται  η "αδικία" όσον αφορά την προαγωγή σε Ανθυποπυραγούς των Πυρονόμων της  σειράς σχολής Αρχιπυροσβεστών του 2002. Λίγο πριν την ψήφιση του  νομοσχεδίου της Γ.Γ.Π.Π, τροποποιείται το άρθρο και θα μπορούν πλέον και οι  παραπάνω (εκτός των όσων πυρονόμων παρ. σχολής συμπληρώνουν 26ετή υπηρεσία)  να φοιτούν με αίτησή τους στο ειδικό τμήμα της σχολής επιμόρφωσης της  Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τη συμπλήρωση 19 ετών πραγματικής υπηρεσίας και  8 ετών στο βαθμό του Πυρονόμου (δεν έχει καθοριστεί ακόμα η ακριβής  διάρκεια της σχολής) και να ονομάζονται Ανθυποπυραγοί.

Όποτε όλοι οι άλλοι μένουν στον Κουβά στο τίποτα. Να θυμίσουμε ότι η  ομοσπονδία  κόπτονταν για όλους τούς συνάδελφους, και για να το απόδειξή  αυτό θα πρέπει να αντίδρασή σε μια τέτοια σκανδαλώδης ευνοϊκή διάταξη για  να βολευτούν τελικά και οι 3000 πυρονομοι του Σώματος. Τελικά πυρονομοι με  2 τρόπους γίνονται αξιωματικοί(οι του 2002 με άλλο τρόπο και οι του 2009 με  άλλον). τι δίκαιο για όλους τους άλλους  που δεν έχουν ούτε έναν τρόπο να  εξελιχθούν?Μιας και εδώ και 10 χρόνια δεν λειτούργησε η σχολή  αρχιπυροσβεστων και δικαίως γίνονται συνειρμοί ότι μάλλον για αυτό δεν λειτούργησε τόσο καιρό για να είναι το άλλοθι.