Μετεκπαίδευση για 248 στελέχη Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο με επιτυχία η μετεκπαίδευση του Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας ν1339/83 που έχει προσληφθεί για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων
ΝΠΔΔ, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών. Η εν λόγω εκπαίδευση υλοποιήθηκε με μεριμνά του Τμήματος Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις στο Λαγονήσι Αττικής και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου) όσον αφορά την υλοποίηση του πρακτικού μέρους αυτής. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 11.11.2019 έως 01.02.2020 και συμμετείχαν 286 στελέχη σε οχτώ(8) εκπαιδευτικές σειρές. Σε επικοινωνία που είχε με το Bloko.gr το μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας ν1339/83 μας δήλωσε: Το Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας ν1339/83 προσλαμβάνεται από το Υπ. Προστασίας του Πολίτη (πόρων Δημ.Ταξεως) και διατίθεται σε οργανικές θέσεις σε διάφορους φορείς του Δημοσίου, για τις ανάγκες ασφάλειας η' φρούρησης αυτών καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών. Σκοπός της μετεκπαίδευσης , η οποία είναι υποχρεωτική ανά δυο (2) έτη, είναι να μεταδώσει τις απαραίτητες γνώσεις στα στελέχη του Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας ν1339/83 έτσι ώστε να καταστούν ικανά να ασκούν τα καθήκοντα τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου καταρτίστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας έξι (6) ημέρων, στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά και αποφασιστικά έμπειροι εκπαιδευτές της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και καταρτισμένοι διδάσκοντες καθηγητές καταλήγει.