1984-2020 - Η Ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται αυτήν την φορά στο Πυροσβεστικό Σώμα

Παραθέτουμε κείμενο που εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το bloko.gr
Όταν το 1984 - μετά από χρόνιους αγώνες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λειτούργησαν για πρώτη φορά τα τετραετή Πανεπιστημιακά Τμήματα  (ΠΤ) δασκάλων και νηπιαγωγών, δημιουργήθηκε αμέσως η ανάγκη της  επιστημονικής και διοικητικής αναβάθμισης και εξομοίωσης των δασκάλων των  διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών (ΠΑ) με αυτούς των ΠΤ.Το πρώτο αίτημα που  έμπαινε τότε από το δασκαλικό συνδικαλιστικό κίνημα ήταν το άμεσο κλείσιμο  των ΠΑ και των Σχολών Νηπιαγωγών και το άνοιγμα των ΠΤ στους εν ενεργεία  δασκάλους, έτσι ώστε να πάρουν όλες τις παραπανίσιες γνώσεις που έπαιρναν  οι συνάδελφοί τους στα Πανεπιστήμια. Αν αυτό τότε είχε γίνει σήμερα δε θα  υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ωστόσο τότε δεν έκλεισαν τα 2 ετη παιδαγωγικά  τμήματα γεγονός που δημιούργησε μεγάλη συμφόρηση στην επετηρίδα και  αδιαφόρησε εντελώς για την επιστημονική αναβάθμιση δασκάλων και νηπιαγωγών,  με αποτέλεσμα να προκύψουν σήμερα στα σχολεία δάσκαλοι δύο "ταχυτήτων": Οι  απόφοιτοι των ΠΑ και οι απόφοιτοι των ΠΤ.   Το 1984 με το νόμο 1505, ο  οποίος ψηφίστηκε κάτω από την πίεση των εκπαιδευτικών, επιτεύχθηκε ένα  θετικό βήμα προς την εξομοίωση: Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας  εξομοιώθηκαν μισθολογικά - διοικητικά με τους αποφοίτους τετραετών ΠΤ.
 

Αρκεί μια σφραγίδα στο πτυχίο της διετούς Ακαδημίας, για να εξομοιωθούν οι  εκπ/κοί; Οπωσδήποτε όχι. Σε τι θα ωφελούσε άλλωστε; Κανένας και πουθενά δε  θα αναγνώριζε ως επιστημονικά ισότιμο, ένα τέτοιο πτυχίο, με το  Πανεπιστημιακό.................Τελικώς Αν στα προηγούμενα επισημανθεί η  χαρακτηριστική απουσία των Α.Ε.Ι. από την προβολή του αιτήματος για  πανεπιστημιακή μόρφωση των δασκάλων, καθώς και η απουσία της ΟΛΜΕ από τις  αγωνιστικές διεκδικήσεις, η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, δεν μπορεί  παρά να κατοχυρωθεί ως επιτυχία του κλάδου.
 

Με το  άρθρο 39 «Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης  Κινδύνων – Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». πλέον το Πυροσβεστικό  Σώμα και συγκεκριμένα η ακαδημία του έρχεται αντιμέτωπη με το ίδιο πρόβλημα  που δημιουργήθηκε 35 χρόνια πριν........σε άλλον κλάδο αυτό των  εκπαιδευτικών.
 

Δεν γνωρίζουμε πως θα συμπεριφερθεί σε περίπτωση που γίνει επιτακτική η  ανάγκη για εξομοίωση των ήδη υπηρετούντων με τους τωρινούς απόφοιτους της  Πυροσβεστικής ακαδημίας που είναι πλέων 4 ετους φοιτήσεις (πανεπιστημιακού  επιπέδου 6). Πάντως έως τώρα  αν και αναδείχτηκε χλιαρά το θέμα απο κάποια  Συνδικάτα, δεν το έλαβαν υπόψιν.......οψ μέθα