Το νομοσχέδιο της πολιτικής προστασίας κι επίσημα στη "διαβούλευση" του bloko.gr - Αναμένουμε σχόλια και παρατηρήσεις


Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις.

Το bloko.gr παρουσιάζει σήμερα την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση του ΓΛΚ, ενώ αύριο θα παραθέσουμε και τα υπόλοιπα μέρη του νομοθετήματος.

Η βασική καινοτομία του νομοσχεδίου αφορά τη σύσταση εθνικού μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων εποπτευόμενου από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, ενώ συστήνεται εθνική βάση δεδομένων κινδύνων, απειλών και απωλειών καταστροφών.
Ιδρύεται μόνιμο επιστημονικό συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να συμβάλει στη διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, ενώ συστήνονται κέντρα επιχειρήσεων σε καθεμιά από τις 13 Περιφέρειες.
Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση εξάλλου θα έχει στο εξής αναβαθμισμένο ρόλο στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δημιουργείται θέση συντονιστή σε κάθε περιφέρεια, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και θα προΐσταται όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών.
Το νέο σχέδιο νόμου δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην πρόληψη μέσω της δημιουργίας επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να είναι δυνατή η απορρόφηση κονδυλίων από εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου εισάγονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και στο τρίτο περιγράφονται λεπτομερώς οι τρόποι αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος.


Αναμένουμε από το αναγνωστικό κοινό, σχόλια και παρατηρήσεις, για ένα σ.ν. που ομολογουμένως ήδη έχει συγκεντρώσει μέγιστο ενδιαφέρον και εξαιτίας της σπουδαιότητας καθώς ανακαθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας- οργάνωσης -συντονισμού του κρατικού μηχανισμού μετά την τραγωδία στο Μάτι, αλλά και τα επιμέρους ζητήματα που μπήκαν στο στόχαστρο της κριτικής. Θετικής και αρνητικής.


του Γιώργου Καραϊβάζ