Ο Καλλικράτης απέτυχε και στην Αστυνομία - άρθρο αστυνομικού

Ήταν αναμενόμενο να… χάσουν το στοίχημα, αλλά καλύτερα πριν ξεκινήσω και πω σε ποιους και σε τι αναφέρομαι. Θα κάνω μία μικρή ιστορική – νομοθετική αναδρομή, για το πώς φτάσαμε ως εδώ
μέχρι και σήμερα.
Με τον Ν.3852 την 7/6/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, ο λεγόμενος Καλλικράτης, ο οποίος αντικατέστησε τον Καποδίστρια.
Ο «Καλλικράτης» προώθησε τη συγχώνευση των Δήμων και των υπηρεσιών τους, την κατάργηση των Νομαρχιών και πολλών δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, με σύνθημα «τη μείωση της κρατικής σπατάλης». Το αποτέλεσμα αυτής της «εξοικονόμησης» δαπανών ήταν η απόλυση χιλιάδων συμβασιούχων, η επερχόμενη άρση της μονιμότητας και απόλυση εργαζομένων από τους οργανισμούς που καταργήθηκαν.
Με τις απολύσεις που έγιναν, υπολειτούργησαν πολλές κοινωνικές υπηρεσίες και αφού πρώτα υποβαθμίστηκαν εσκεμμένα ή και έκλεισαν (π.χ. σχολεία, υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας), ξεκίνησε όπως αναμενόταν και θεωρήθηκε πλέον λογικό από πολλούς, η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των κοινωνικών δομών.
Αφού εφαρμόστηκε «επιτυχώς» ο Καλλικράτης στους Δήμους, σειρά είχε και η Αστυνομία.
Κάπως έτσι εν έτει 2012, φτάσαμε στο προσχέδιο νόμου «Καλλικράτης στην Αστυνομία (ένα Τμήμα σε κάθε Δήμο)», το οποίο προσχέδιο τροποποιήθηκε το 2014, όπου και εκδόθηκε ΠΔ στο τέλος του 2014, ωστόσο η αναδιάρθρωση – κατάργηση των Αστυνομικών Υπηρεσιών, από «άμεσα εκτελεστό» σχέδιο, παρέμεινε «προσχέδιο» και το 2017, με το Π.Δ. 7 από 9/2/2017, αποφασίστηκε η αναδιάταξη – αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. (δηλαδή οι συγχωνεύσεις – καταργήσεις Τμημάτων). Σημειωτέον πριν του προαναφερόμενου «Καλλικρατικού Νόμου στην ΕΛ.ΑΣ.», προηγήθηκε η κατάργηση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6700) οργανικών θέσεων Αστυφυλάκων, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4249 από 24/3/2014, ξεγυμνώνοντας ουσιαστικά τις Αστυνομικές Υπηρεσίες και παγώνοντας με αυτόν τον τρόπο νέες προσλήψεις.
Ο σκοπός του παραπάνω «Καλλικρατικού Νόμου στην ΕΛ.ΑΣ.», ήταν βέβαια όπως και στους Δήμους, «η μείωση της κρατικής σπατάλης». Καλά ακούσατε η ασφάλεια των πολιτών για κάποιους ήταν και είναι σπατάλη, εδώ που τα λέμε, η υγεία και η παιδεία ήταν και είναι σπατάλη, στην ασφάλεια θα κολλήσουμε; 
Και όπως είπα στην αρχή, κάποιοι είχαν βάλει στοίχημα για την αποτελεσματικότητα των αναδιαρθρώσεων και την καλύτερη αστυνόμευση των περιοχών, όπου θα καταργούνταν τα Τμήματα, ενώ αρχικώς τα είχαν ήδη υποβαθμίσει – υποστελεχώσει. Αντί όμως να κερδίσουν το στοίχημα, πήγαν «κουβά», όπως λένε στον κόσμο του στοιχήματος, παραθέτοντας παρακάτω κάποια από τα αποτελέσματα του Καλλικρατικού Νόμου στην ΕΛ.ΑΣ.:
Αστυνομικές Υπηρεσίες υπολειτουργούν, λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης προσωπικού.
Αστυνομικές Υπηρεσίες, χωρίς βασικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό, χωρίς χαρτί και μελάνια, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, υπολογιστές και φαξ.
Αστυνομικές Υπηρεσίες με απαρχαιωμένα περιπολικά, όπως το Α.Τ. Τριφυλίας, που αστυνομεύει τους πρώην Δήμους Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Αυλώνας, Αετού και Κοινότητα Τριπύλας, κατάντησε να έχει μείνει με μόνο ένα περιπολικό και αυτό δανεικό. Αλήθεια πώς γίνεται να αστυνομεύονται ταυτόχρονα τρεις τουλάχιστον περιοχές από ένα μόνο περιπολικό; (Έτσι είχαν υποσχεθεί στους πολίτες των περιοχών όπου καταργήθηκαν τα Α.Τ., ότι η πόλη τους, το χωριό τους θα αστυνομεύεται καλύτερα, με μόνιμη αστυνόμευση στην περιοχή τους με μόνιμο περιπολικό και φτάνοντας στο σημείο, ολόκληρο Κράτος να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, προμηθεύοντας νέα περιπολικά ή επισκευάζοντας τα υπάρχοντα και να έρχονται εφοπλιστές και να δωρίζουν.
Αστυνομικές Υπηρεσίες, με ακατάλληλες – επικίνδυνες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Έλλειψη σύγχρονου ασυρματικού δικτύου.
Χιλιάδες οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις και μη τήρηση των Π.Δ. σχετικά με την εργασία του Αστυνομικού Προσωπικού.
Συνέπεια των ανωτέρω:
Αύξηση της εγκληματικότητας.
Υποβάθμιση Υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και ταλαιπωρία τους, καθώς και αίσθημα ανασφάλειας, ειδικά σε περιοχές καταργημένων Τμημάτων.
Εργασιακός μεσαίωνας του Αστυνομικού Προσωπικού με καθημερινό κίνδυνο για τη ζωή του από τον ακατάλληλο εξοπλισμό – οχήματα, αλλά και από τις ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Η παραπάνω κατάσταση Συνάδελφε, δεν αντιμετωπίζεται με παθητική στάση – αδράνεια και εφησυχασμό, αλλά ούτε περιμένοντας τους μέχρι τώρα «ανεξάρτητους συνδικαλιστές» ή τους «συνδικαλιστές των στούντιο», να δώσουν πραγματική λύση στα προβλήματά μας. Ήταν αυτοί που έβαλαν πλάτη να περάσουν όλες αυτές οι αλλαγές από τις έως τώρα Κυβερνήσεις, χωρίς καμία ουσιαστική αντίδραση, χωρίς ενημέρωση και οργάνωση του αγώνα των Συναδέλφων.
Οργανώσου και διεκδίκησε, ώστε:
Να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις Αστυνομικού Προσωπικού, αλλά και αύξηση των οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις κατά τόπους ανάγκες (ειδικά σε συγχωνευθέντα Τμήματα που στην πραγματικότητα συγχωνεύτηκαν τα Τμήματα αλλά όχι και η οργανική τους.)
Αλλαγή, όπου δεν μπορεί να καταστεί δυνατή η επισκευή, κτιριακών εγκαταστάσεων.
Τον πλήρη εξοπλισμό με σύγχρονα μέσα, υλικά και οχήματα των Υπηρεσιών.
Άμεση αποχρέωση ημερήσιων αναπαύσεων και τήρηση των Π.Δ. σχετικά με την εργασία του Αστυνομικού Προσωπικού.
Κατάργηση Νόμων που υποβαθμίζουν – υποστελεχώνουν την ΕΛΑΣ.
Ένας αστυνομικός