Ένωση Χανίων: Καθυστέρηση καταβολής Βοηθήματος Οικογενειακής - Επαγγελματικής Αυτοτέλειας

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Χανίων:  Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Ένωσή μας, γίνεται αποδέκτης έντονων παραπόνων μελών μας, οι οποίοι είναι μερισματούχοι στο Μ.Τ.Σ., πλην
όμως εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η εξόφληση του Βοηθήματος Οικογενειακής - Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) από το προαναφερθέν ταμείο.
   Ως γνωστόν απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος είναι κάποια από τις κάτωθι:
Mε τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τέκνου μερισματούχου.
Λόγω τέλεσης γάμου τέκνου μερισματούχου.
 Για σοβαρούς, αποδεδειγμένους λόγους υγείας τέκνου μερισματούχου.
Λόγω αποστρατείας 2412/Φ.951/360/431347 (άρθρο 3, παρ. 3).

   Ενώ λοιπόν μέλη μας, πληρούν κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, και είναι μερισματούχοι στο Μ.Τ.Σ., έχουν λάβει μεν κάποιο μέρος του εν λόγω βοηθήματος πλην όμως εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα πέραν της διετίας, η εξόφληση του εν λόγω βοηθήματος.
   Σε ερωτήσεις τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες λαμβάνουν την απάντηση ότι θα λάβουν την εκκαθάριση όταν θα ψηφιστεί η σχετική διάταξη που θα προσδιορίζει τα νέα μερίδια που αντιστοιχούν σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο βάση του νέου μισθολογίου που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2017 με το Ν.4472/2017. Δυστυχώς έκτοτε έως και σήμερα, δηλαδή μετά περίπου τρία (3) έτη από την ψήφιση του νέου μισθολογίου, αυτό δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί με αποτέλεσμα να μην έχουν καταβληθεί από το Μ.Τ.Σ. τα οφειλόμενα ποσά.
   Παρακαλούμε για την άμεση ψήφιση της σχετικής διάταξης έτσι ώστε να καθοριστούν τα νέα μερίσματα και να εξοφληθούν οι δικαιούχοι συνάδελφοί μας.
  Σκόπιμο θα ήταν όπως δεν υπάρχει καμία «καθυστέρηση» στην καταβολή των κρατήσεων, από τους μισθούς των συναδέλφων μας, προς το Μ.Τ.Σ. αντίστοιχα να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση στην καταβολή των δικαιούμενων βοηθημάτων προς τους συναδέλφους μας. Βοηθήματα τα οποία έχουν προκύψει από τους μισθούς των ίδιων των συναδέλφων μας!  
                                                 
Για το Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος

ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΝικόλαοςΟ
Γενικός Γραμματέας

ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ Στυλιανός