Ανδ. Κωνσταντακόπουλος: Διαπραγμάτευση: από το καλλιεργώντας τον λόγο, στο καλλιεργώντας την ψυχή (ΒΙΝΤΕΟ)


 Η ομιλία του κυρίου Κωνσταντακόπουλου στην Εσπερίδα: «Πτυχές της Διαπραγμάτευσης». Ένωση Διαπραγματευτών Ελλάδας, 22/01/2020