Γιάννης Σταμούλης: Το οδυνηρό κόστος των πυρκαγιών

Η θέα μιας πυρκαγιάς είναι πάντα τρομακτική, στη θέα της συνειρμικά σηματοδοτείται το πλέον αποκρουστικό μιας καταστροφής. Μιας καταστροφής που  πλέον αποτιμάται με τον αντίκτυπό της να
διατρέχει τους τομείς της υγειας, της ασφάλειας, της οικονομίας, της ίδιας της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων που συμβαίνει.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) εκτιμά ότι οι θάνατοι από πυρκαγιές σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέρχονται σε 180000 ετησίως, με τη  συντριπτική πλειοψηφία τους να σημειώνεται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, με λιγότερους κανονισμούς ή νομοθετικές διατάξεις για την πυρασφάλεια.

Βέβαια και στις  ανεπτυγμένες χώρες τα στοιχεία από τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών είναι εξίσου ανησυχητικά.

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση της διεθνούς στατιστικής πυρκαγιών του 2018 που δημοσιεύει η CTIF, περισσότεροι από 3500 άνθρωποι σκοτώνονται ετησίως, ενώ  ο  αριθμός των τραυματισμών είναι περίπου 20 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των θανάτων,σε ένα νούμερο που υπολογίζεται κοντά στους  70000 τραυματισμούς ετησίως.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η καθ αυτού οικονομική αποτίμηση της καταστροφικής μανίας της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την έκθεση του NFPA (έκδοση 2017), για το συνολικό κόστος των πυρκαγιών στις ΗΠΑ, ενδεικτικά για το 2014, το συνολικό ετήσιο κόστος,εκτιμάται σε 328,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ , ποσοστό που ήταν 1,9% του ΑΕΠ.

Στην έκθεση του 2018 για την κερδοφορία στην Ασφάλιση Ζημιών του 2018,  η ΗSwissRe σημειώνει ότι οι συνδυασμένες απώλειες ασφάλισης από όλες τις δασικές πυρκαγιές παγκοσμίως το 2017 ήταν 14 δισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο από ποτέ σε ένα έτος.
Αντίστοιχα με στοιχεία της Allianz,  φαίνεται ότι οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις στο αστικό  περιβάλλον αντιπροσώπευαν το 59% των 1807 αιτήσεων διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναλύθηκαν σε μια πενταετία, με απώλειες να αγγίζουν το ένα  δισεκατομμύριο δολάρια για το  το 2015