Εξασφαλισμένοι οι πόροι για τα νυχτερινά - Πώς το κατάφεραν στο Αρχηγείο


Την αύξηση τού ανώτατου ετήσιου ορίου των ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το 2019 πέτυχε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα για πρώτη φορά να είναι
εξασφαλισμένοι οι πόροι ήδη από τον προϋπολογισμό του προηγούμενου χρόνου.