Παναγιώτης Αγγελίδης: Τί θα έγραφαν σήμερα εάν οι αστυνομικοί είχαν ασκήσει νόμιμη και αναγκαία βία;


Ανάρτηση του Παναγιώτη Αγγελίδη: Μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους, οι συνάδελφοι επιστρέφουν στις οικογένειες τους όπως τους βλέπετε, τραυματισμένοι, με το ηθικό καταρρακωμένο και με
κατεστραμμένο τον αρκετά ακριβό εξοπλισμό, που όπως είναι κοινό μυστικό, οι ίδιοι πλήρωσαν.

Μπείτε για λίγο στη θέση τους και σκεφτείτε πως μπορεί να αισθάνονται όταν καθημερινά σηκώνουν ένα τέτοιο ψυχολογικό και σωματικό φορτίο;

Εάν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, χρησιμοποιούσαν την απολύτως αναγκαία βία, όπως νομιμοποιούνται να πράξουν, τι θα γραφόταν σήμερα;