Ποιος επελέγη για τη θέση του Αρχηγού Στόλου και ποιος Αντιναύαρχος αποστρατεύθηκε από το ΠΝ

Νέος Αρχηγός Στόλου στη θέση του Αντιναύαρχου Στέλιου Πετράκη που έγινε Α/ΓΕΝ, τοποθετείται ο Υποναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης, που με απόφαση του ΣΑΓΕ προήχθη σε
Αντιναύαρχο.
Το ΣΑΓΕ αποφάσισε την αποστρατεία του Αντιναύαρχου Ιωάννη Παξιβανάκη, που υπηρετούσε στη θέση του Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ.