Κοινωνικό μέρισμα μετά τις...ενστάσεις – Του Τάκη Αλεξανδράκη

Απομακρύνεται η πιθανότητα να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα όλοι όσοι υπέβαλλαν εμπρόθεσμα ένσταση, ο συνολικός αριθμός των οποίων άγγιξε  τις 40.000. Εκτιμάται πως οι άνθρωποι με
αναπηρία που δεν διέθεταν  αλληλουχία φορολογικών δηλώσεων τα 7 τελευταία έτη δε θα δικαιωθούν  και θα χάσουν το κοινωνικό μέρισμα, ακόμη κι όσοι είχαν ελάχιστο ή  μηδενικό εισόδημα και δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο  φορολογική δήλωση. Πολλοί έσπευσαν και με οικονομική επιβάρυνση  υπέβαλλαν όσες τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις τους έλειπαν ώστε  να διαθέτουν αλληλουχία 7 εκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων, με την  ελπίδα η ένστασή τους να δικαιωθεί και να υπαχθούν στους δικαιούχους  του κοινωνικού μερίσματος. Η δικαίωσή τους όμως προσκρούει σε μια σημαντική λεπτομέρεια που αναγράφεται στην σχετική Υ.Α., η φορολογική  εκκαθάριση...

 
 
 Τάκης Αλεξανδράκης
 

Διαβάστε το σύνολο του άρθρου στη σελίδα μου στο Facebook:
στην οποία μπορείτε να μεταβείτε πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://touch.facebook.com/%CE%A4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-103413627729937/?notif_t=page_fan&notif_id=1572229338654615&ref=m_notif