Τί ζητά από τον Γιάννη Βρούτση ο ΠΣΑΕΜΘ


Έγγραφο του Πανελληνίου Συλλόγου Αποστράτων ΕΜΘ προς Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση
Αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Με το ΠΔ 167/2007 ορίζεται οτι η προσθήκη της μάχιμης 5ετίας σε περίπτωση συνταξιοδότησης τριτέκνου γίνεται για τους άνδρες μετά την συμπλήρωση των 24 ½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Για τους άνδρες ισχύει ο κανόνας που αναφέρεται στην παρ. 5.γ του ίδιου άρθρου:“Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας..Ομως για τις γυναίκες ισχύει το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ.169/2007 ¨Οι διατάξεις των Ν. Δ/των 142/1974, 179/1974 και 414/1974, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το Ν. 1204/1981, έχουν εφαρμογή και για τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης.¨.

Οπότε σύμφωνα με την παρ. 5.β η αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας ισχύει στις γυναίκες με μοναδικό κριτήριο τη θεμελίωση (20 χρόνια για τρίτεκνους), αλλά για τους άνδρες τριτεκνους υπάρχει πρόσθετο κριτήριο η παραίτηση μετά τα 25 έτη (παρ. 5.γ).

Όπως αντιλαμβάνεστε η διακριτική αυτή μεταχείριση δεν εφαρμόζει την εξίσωση των ορίων ηλικίας και τις αναγνωριζόμενες υπηρεσίες συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών που

επιχειρήθηκε να γίνει με τον Ν.3865/2010 και είναι αντίθετη προς τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και σας παρακαλούμε, με την κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νόμου, όπως περιληφθεί τροπολογία με την οποία και οι άνδρες να μπορούν να εξαγοράζουν-αναγνωρίζουν την μάχιμη 5ετία,με τις ιδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις γυναίκες.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Με τιμή

Για το ΔΣ

Ο Ο

Πρόεδρος Γεν.Γραμματέας

Παναγιώτου Δημήτριος Καραγιάννης Χαράλαμπος

Ανθστης ε.α Ανθστης ε.α