Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας: Απόλυτη σύμπνοια ΠΟΜΕΝΣ - Ακαδημαϊκής κοινότητας

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση τής ΠΟΜΕΝΣ:  Η  Ομοσπονδία μας είχε την τιμή να λάβει συγχαρητήρια επιστολή από τον Κοσμήτορα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων μετά την
κατάθεση πρότασης για την ίδρυση  Πανεπιστημίου Εθνικής  Άμυνας.
 Η στήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σοβαρότητα των προτάσεων μας αλλά και την ανάγκη για άμεση αναβάθμιση των στρατιωτικών σχολών.  
           
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)
Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)