''Ταφόπλακα στο σύστημα μεταθέσεων η πρόσληψη 1200 συνοριοφυλάκων''


Παραθέτουμε κείμενο που εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr

Η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο για την πρόσληψη 1200 συνοριοφυλάκων, 400 για ανατ. Μακεδονία κ Έβρο & 800 για νησιά, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε θέσεις για το μεταναστευτικό, όπως και στα κλειστά κέντρα κράτησης, στα οποία ως τώρα απασχολούνταν αστυνομικοί.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ταφόπλακα για το σύστημα μεταθέσεων και τις οργανικές θέσεις, καθώς μειώνονται αφενός οι θέσεις που κάλυπταν αστυνομικοί, και μπορούσαν να δικαιολογήσουν στο άμεσο διάστημα νέες οργανικές στην επαρχία (νησιά, ανατ. Μακεδονία, Έβρο βλέπε κλειστά κέντρα κράτησης), αλλά και στο απώτερο μέλλον καθώς με την έλευση της 8ετιας τους και την επικείμενη αστυφυλακοποιηση τους, μπορούν να ενταχθούν πλήρως στη δύναμη της ΕΛΑΣ, καταλαμβάνοντας ισόβαθμες θέσεις στις Διευθύνσεις.