Ερωτηματολόγιο για το πόσο είναι ικανοποιημένος ο αστυνομικός στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων


Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος διπλωματικής αστυνομικού
Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει εκπονηθεί στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας συναδέλφου για το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου: "Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Μάνατζμεντ" και σκοπό έχει να μετρήσει την ικανοποίηση των αστυνομικών στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
-Η συμμετοχή είναι ανώνυμη ενώ το ο συνολικός χρόνος συμπλήρωσής του ανέρχεται στα 15 λεπτά.