ΣΑΣΜΥ: Να δρομολογηθεί η πλήρης αναγνώριση του Σχολείου Διοικητών Υπομονάδων

Έγγραφο τής ΣΑΣΜΥ: Με την (α) σχετική Υπουργική Απόφαση, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης των Αξιωματικών των ΕΔ, τα οποία διεξάγονται με αντικειμενικό
σκοπό την απόκτηση των αναγκαίων επαγγελματικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους και η επιτυχής φοίτηση σε αυτά αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής. Με το (γ) όμοιο, επήλθαν τροποποιήσεις επί του περιεχομένου του (α) σχετικού με σημαντικότερη διαφοροποίηση αυτή της ετεροχρονισμένης ένταξης του Σχολείου Διοικητών Υπομονάδων στις εκπαιδεύσεις σταδιοδρομικής φύσεως (υποχρεωτικά Σχολεία), γεγονός το οποίο καίτοι επιβαλλόμενο εκ των συνθηκών συνεπώς αναμενόμενο ως εξέλιξη, χαιρετίστηκε θετικά από την πλειοψηφία των συναδέλφων, καθόσον υπήρξε βασική διεκδίκηση που απασχόλησε τον κλάδο και ταλαιπώρησε σημαντική μερίδα συναδέλφων, από το έτος 2015 όταν και επαναλειτούργησε το υπόψη Σχολείο, χωρίς ανάλογη θεσμική πρόβλεψη, εξαιτίας χαρακτηριστικής αβλεψίας της Πολιτείας.

Σε αυτό το διαμορφωθέν θετικό πλαίσιο αναμένουμε με ενδιαφέρον τις περαιτέρω πρωτοβουλίες σας, ώστε με βάση τις αρχές της ισότητας, ισονομίας και υπό το πρίσμα της αντικειμενικότητας, να δρομολογηθεί η πλήρης αναγνώριση του εν λόγω Σχολείου, όπως άλλωστε επιβάλλεται, μέσω της ένταξης αυτού στις παραμέτρους των κριτηρίων μεταθέσεων των στελεχών του ΣΞ που ρυθμίζονται με τη (β) όμοια και οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο των λοιπών υποχρεωτικών Σχολείων. Η υπόψη εκπαίδευση, με θεσμική αναγνώριση πλέον και τυπικά, αποτελεί ένα σημαντικό πρόσθετο επαγγελματικό προσόν, με αυξημένο μάλιστα ειδικό βάρος στο επίπεδο των Κατωτέρων Αξιωματικών, όπου διαπλάθονται οι μελλοντικοί ηγήτορες.

Το γεγονός αυτό, εκτιμούμε ότι δεν έχει διαλάθει της προσοχής σας και σε κάθε περίπτωση χρήζει άμεσης ρύθμισης. Η σημερινή κατάσταση συνιστά δυσμενή διακριτική μεταχείριση για όσους συναδέλφους έχουν αποφοιτήσει από το Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων, καθώς υφίσταται μείζον ζήτημα ηθικής τάξεως σε ότι αφορά στη διαμόρφωση της επετηρίδας μορίων, βάσει της οποίας διενεργούνται οι τακτικές μεταθέσεις. Η απαράδεκτη μέχρι σήμερα εξαίρεση του εν λόγω σχολείου, προκαλεί αλλοίωση των προσμετρήσιμων παραμέτρων για την εξαγωγή των μορίων, έτσι ώστε οι τηρούμενες διαδικασίες να είναι αξιοκρατικές και να παράγουν, κατά το δυνατόν, αποτέλεσμα δίκαιο, αξιοκρατικό και αντιπροσωπευτικό των προσόντων (εκπαιδεύσεις - σχολεία, ακαδημαϊκή κατάρτιση, ξένες γλώσσες, επαγγελματική απόδοση, κτηθείσα επιχειρησιακή ή επιτελική εμπειρία, φρουρές υπηρέτησης, οικογενειακή κατάσταση εκάστου στελέχους κλπ).

Η καθυστέρηση αυτή της Πολιτείας (2015-19) προκαλεί για μια ακόμη φορά το δημόσιο αίσθημα και επιβεβαιώνει ότι η δυστοκία επίλυσης ενός κατ’ ουσία απλού προβλήματος, οφείλεται συνήθως στην γραφειοκρατική δυσκαμψία και όχι απαραίτητα στο στενό δημοσιονομικό πλαίσιο, μιας και στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται κανένα απολύτως οικονομικό κόστος.

Κύριε Υπουργέ,

Για το σκοπό αυτό, απευθυνόμενοι στο πρόσωπό σας, καλούμε την Πολιτεία να αφουγκραστεί την αγωνία εκατοντάδων συναδέλφων, ώστε να προχωρήσει άμεσα σε νομοτεχνική βελτίωση του (β) σχετικού για αποκατάσταση της τάξης και του περί δικαίου αισθήματος.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-
ΠρόεδροςΕυάγγελος Στέφος

-Ο-
Γεν. Γραμματέας       Στέφανος Κουκουράβας