Δεν μπορούν οι Πυροσβέστες να διαγραφούν από το ΤΠΔΥ

Ανακοίνωση τής Ομοσπονδίας των Πυροσβεστών: Ύστερα από ερωτήματα πολλών συναδέλφων και κατόπιν ενημέρωσης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθ.27058/09-08-1941 (ΦΕΚ 145/Β΄, 21-08-1941) του Υπουργού Εργασίας, οι υπάλληλοι και όσοι υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων από  01/08/1941.
     Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η ανωτέρω ασφάλιση είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής των πυροσβεστικών υπαλλήλων από την ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του τέως Τ.Π.Δ.Υ. (νυν Α΄Δ/νση Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                 ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ