Ενημέρωση για την παρακράτηση από συντάξεις αχρεωστήτως καταβληθέντων αναδρομικών

Ανακοίνωση: Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ ) αμέσως μετά την ψήφιση και εφαρμογή του ν.4575/2018, με την ανακοίνωση 7/2018 από 21 Δεκεμβρίου
2018, αρθρογραφία μελών του Δ.Σ και κατά την Γενική Συνέλευση του 2019 κατήγγειλε την πολυδιαφημιζόμενη καταβολή αναδρομικών, σαν προσπάθεια εξαπάτησης με την καταβολή αντίδωρου ελεημοσύνης.
Παράλληλα κάλεσε την Κυβέρνηση να ανακοινώσει άμεσα τον τρόπο υπολογισμού των αναδρομικών και να αποστείλει στους δικαιούχους ενημερωτικό με αναλυτικό φύλλο υπολογισμού.
    Έχοντας υπόψη  τις, γνωστές σε όλους, διαμαρτυρίες των δικαιούχων για λάθη στον υπολογισμό και την καταβολή των αναδρομικών, η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ με κάθε ευκαιρία ζητάει τον επανυπολογισμό των αναδρομικών για την διόρθωση λαθών, την έκδοση και ανάρτηση αναλυτικών ενημερωτικών σημειωμάτων, όπως και την έκδοση και αποστολή των νέων συνταξιοδοτικών πράξεων μετά την εφαρμογή του ν.4387/2016 (π.χ. Ανακοίνωση ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ  8/2019 από 24/09/19).
    Τον Νοέμβριο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ι. Βρούτσης ανακοίνωσε ότι μετά από ελέγχους του ΕΦΚΑ διαπιστώθηκαν σοβαρά λάθη και παραλείψεις στις καταβολές δηλώνοντας « Διορθώνουμε λανθασμένες καταβολές ύψους 27.619.682 ευρώ σε συνταξιούχους» και ζήτησε κατανόηση γιατί θα πρέπει να ζητηθούν πίσω χρήματα.
Ο Υπουργός βέβαια δεν είπε κουβέντα για τα λάθη που έχουν γίνει σε βάρος των δικαιούχων.         
    Το τελευταίο διάστημα συνάδελφοι λαμβάνουν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έγγραφα παρακράτησης σύνταξης με τα οποία τους γνωστοποιούν :
    α.  (1). Την διάταξη του ν.2084/92 όπως ισχύει που ορίζει τον τρόπο παρακράτησης από τις συντάξεις μέχρι την ολοσχερή εξόφληση με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της αρμόδιας Δνσης Συντάξεων του Γ.Λ.Κ των αχρεωστήτως καταβαλλομένων συντάξεων, βοηθημάτων και επιδομάτων.
(2). Τις Διατάξεις του άρθρου 395 του ν.4512/2018 με το οποίο συστάθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α Δνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα
(3). Τα υπ΄ αρίθμ. 726799/6-6-2018 και 740639/8-6-18 έγγραφα του Αναπληρωτή Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α
(4). Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος συνταξιούχος / δικαιούχος εισέπραξε κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4575/2018 ποσά αναδρομικών ΧΧΧ ευρώ μεγαλύτερα των δικαιούμενων.
β. Την απόφαση παρακράτησης από τον συνταξιούχο / δικαιούχο του συνολικού ποσού ΧΧΧ ευρώ σε ισόποσες μηνιαίες, από την μηνιαίως καταβαλλόμενη σύνταξή του σύμφωνα με τα παραπάνω, αρχής γενομένης από την σύνταξη του Φεβρουαρίου του 2020 και έως την ολοσχερή εξόφλησή του.
Εικάζεται ότι η παρακράτηση αυτών των ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα είναι καθ΄ υπέρβαση των δικαιουμένων αναδρομικών ποσών.
Δηλαδή με απλά λόγια ο Ε.Φ.Κ.Α ισχυρίζεται ότι από λάθος κατέβαλε μεγαλύτερα ποσά από ότι δικαιούταν.
    Εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μετά την καταβολή των αναδρομικών, πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων αμφισβήτησε έντονα την ορθότητα του υπολογισμού βάσει του οποίου έγινε η  καταβολή των αναδρομικών τους γιατί:
α. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, μετά από σύγκριση του ποσού που τους καταβλήθηκε και του ποσού που καταβλήθηκε σε συναδέλφους με τα ίδια συνταξιοδοτικά δεδομένα με αυτούς, διαπίστωσαν διαφορές.
       β. Πολλοί συνάδελφοι δεν έλαβαν καθόλου αναδρομικά.
Έτσι πολλοί συνάδελφοι κατέθεσαν προς τον Ε.Φ.Κ.Α αιτήσεις – δηλώσεις επιφύλαξης για τον ορθό επανυπολογισμό των ληφθέντων αναδρομικών , χωρίς μέχρι σήμερα να έχει απαντηθεί καμία από αυτές τις αιτήσεις .
    Είναι προφανές ότι τα γεγονότα αυτά, η μη ύπαρξη και  ανάρτηση προσωπικού αναλυτικού φύλλου υπολογισμού των αναδρομικών, η μη αποστολή ενημερωτικών εγγράφων που να περιέχουν τα παραπάνω  και ο εν γένει χειρισμός προκαλούν τα εξής ερωτήματα :
α. Πως υπολογίστηκαν τα ποσά που έπρεπε να καταβληθούν στον κάθε δικαιούχο   τον Δεκέμβριο του 2018 ;
β. Ποια είναι η προσωπική ανάλυση ;
γ. Πως υπολογίστηκαν οι συναφείς κρατήσεις των ποσών αυτών και που καταβλήθηκαν;
δ. Τι προβλέπεται για τον σχετικό φόρο που παρακρατήθηκε για το ποσό του οποίου έχει αποφασιστεί από τον Ε.Φ.Κ.Α η επιστροφή του ( θα αφαιρεθεί από το ποσό που ζητάει ο Ε.Φ.Κ.Α, θα επιστραφεί από την Εφορεία ή και αυτό θα είναι απώλεια σε βάρος του συνταξιούχου) ;
ε. Χωρίς απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα :
(1)Πόσο σωστά μπορεί να είναι τα ποσά των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» που ισχυρίζεται ο Ε.Φ.Κ.Α ότι πρέπει να παρακρατηθούν από την σύνταξη ;
Πως μπορεί ο κάθε συνάδελφος να γνωρίζει το πραγματικό ποσό που πρέπει και αν πρέπει να επιστρέψει ;
Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) :
Α. Απαιτεί να γίνουν άμεσα και με απόλυτη διαφάνεια διαδικασίες υπολογισμού / επανυπολογισμού των αναδρομικών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων και της συντάξεως που δικαιούται ο κάθε συνταξιούχος
Β. Καλεί τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον αρμόδιο Υφυπουργό να αναλάβουν άμεσα όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για :
Την άμεση υλοποίηση των παραπάνω.
Τη σύνταξη και ανάρτηση προσωπικού αναλυτικού φύλλου υπολογισμού των αναδρομικών
Την αποστολή ενημερωτικών εγγράφων με  συνημμένο το προσωποποιημένο φύλλο υπολογισμού αναδρομικών.
Την έκδοση, ανάρτηση και αποστολή των νέων συνταξιοδοτικών πράξεων μετά την εφαρμογή του ν.4387/2016 ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν την δυνατότητα αφενός να ασκήσουν το δικαίωμα τους για προσφυγή κατά αυτών των πράξεων και αφετέρου να συγκρίνουν την σύνταξη που έλαβαν σε σχέση με αυτά που προβλέπεται να τους παρακρατηθούν από την σύνταξη του Φεβρουαρίου και μετά.
Την ακύρωση των όσων αποφάσεων παρακράτησης σύνταξης έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα.
Την αναπροσαρμογή των συντάξεων από τον Μάιο 2016 μέχρι και σήμερα σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  με αριθ. 1125 έως 1128/2016 και με αριθ. 2192 έως 2196/2014 κλπ
Γ. Καλεί και συνιστά στους Συναδέλφους που θα λάβουν ανάλογο έγγραφο παρακράτησης σύνταξης για επιστροφή «αναδρομικών» να υποβάλει ένσταση κατ΄ αυτής είτε αξιοποιώντας το κείμενο αυτής της ανακοίνωσης είτε με τη συνδρομή συναδέλφων της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.  
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ :
Θέλει να καταστήσει σαφές σε όλους ότι δεν απεμπολούμε τα δικαιώματα μας, δηλώνοντας ότι δεν θα δεχθούμε νέες άδικες και στοχευμένες σε εμάς μεταβολές και περικοπές.
Θα εξακολουθήσει με όλες τις δυνάμεις της να αγωνίζεται για να επιστραφούν σε όλους μας όσα μας ανήκουν και τα οποία με διάφορα αίολα προσχήματα και με μη νόμιμους ή νομιμοφανείς αλλά όχι ηθικούς τρόπους μας έχουν υφαρπάξει. 
Καλεί τους συναδέλφους σε ετοιμότητα και εγρήγορση για τις όποιες ενέργειες απαιτηθούν.
Για την Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων  (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)
                                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                   Γιώργος Ροΐδης