Γρηγόρης Γερακαράκος: Οι αστυνομικοί προστατεύουν τη δημοκρατία, την κοινωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ανάρτηση τού προέδρου της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόρη Γερακαράκου, με πολλούς αποδέκτες: Οι αστυνομικοί προστατεύουν τη δημοκρατία, την κοινωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την Ευρώπη (EuroCOP). Οι εύκολες επικρίσεις επιμέρους αστυνομικών ενεργειών ή/και επιχειρήσεων αποδυναμώνουν τον κοινωνικό ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας.