Ο Νίκος Καραδήμας για τη μη έκδοση ΠΔ αυτεπάγγελτης αποστρατείας

Ανάρτηση τού Νίκου Καραδήμα: Η μη έκδοση προεδρικών διαταγμάτων,εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω ορίων ηλικίας κατώτερων και ανώτερων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. δεν είναι
συμβατή με την χρονοκαθυστέρηση.
Η κοινή λογική μας οδηγεί σε περίεργα συμπεράσματα. Ενα 15νθήμερο πριν να εκπνεύσει ο χρόνος μερίδα αξ/κων καθίστανται σε ομηρεία απ την παραπληροφόρηση, την ανικανότητα καλοπληρωμένων συνδικαλιστών που το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι μόνο η ευήθεια και ο θρόνος τους!
Μην τους ακούτε..
Τυχόν επικείμενες τροποποιήσεις των υπ αριθ. 8/16, 6/18, και 7/19 προεδρικών διαταγμάτων η συνδυαστικά ας είναι για όφελος όλων των εργαζομένων και όχι φωτογραφικές που σύντομα θα καταπέσουν.