Είναι συμβατή η ιδιότητα του εν ενεργεία αστυνομικού με αυτήν των εκτός οργανικών θέσεων; - Του Νίκου Καραδήμα


Στο αρθρο 7,παράγραφος 8 του Ν 3686/08,αναφέρεται ρητά μεταξύ άλλων ότι οι Υ/Α προάγονται στον επόμενο βαθμό του Α/Β και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων 30 ημέρες εφ'όσον κρίνονται ώς ευδοκίμως τερματίσαντες την θητεία τους και αποστρατεύονται την 31/12 του ιδίου έτους,στον βαθμό που προήχθησαν.

 Για φέτος τουλάχιστον και μέχρι την 10/12/19 ουδέν προεδρικό διάταγμα εκδόθηκε και ούτε ενημερώθηκαν για την αποστρατεία τους με δ/γη εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι. Τι μέλλει γεννέσθαι; Θα ενημερωθούν ετεροχρονισμένα με αναδρομικότητα,απο 1/12/19 ; Για ποιόν λόγο να μην διανύσουν το διάστημα των 30 ημερών,εκτός,οργανικών θέσεων; Εγείρονται όμως στο διάστημα αυτό δικαιώματα και υποχρεώσεις,ως να βρίσκονται στην ενέργεια ή όχι;

Οι πέραν του προβλεπομένων αμοιβές που αφορούν πενθήμερα και νυχτερινές ώρες εργασίας είναι υπό αίρεση; Είναι συμβατή η ιδιότητα του εν ενεργεία αστυνομικού με αυτήν των εκτός οργανικών θέσεων;