Η Ένωση Νοτιοανατολικής Αττικής σε εκστρατεία για την ασφαλή οδήγηση

Αντιγράφουμε ανάρτηση τού Γιώργου Καλλιακμάνη, προέδρου της Ένωσης Νοτιοανατολικής Αττικής: Η ένωση αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής αρωγος και συμπαραστάτης
στην εκστρατεία του open για την ασφαλή οδήγηση