Καταγγελία ΚΚΕ: Διάκριση στη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Παραθέτουμε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με ερωτήσεις του, τον Δεκέμβρη 2016 και τον Ιούλη 2017, είχε αναδείξει το πρόβλημα χορήγησης άδειας
ανατροφής τέκνου στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως ίσχυε και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα. Μάλιστα μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 80/2015, το δικαίωμα της χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου, στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, επεκτάθηκε και στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του προαναφερόμενου σχετικού Προεδρικού Διατάγματος αναφέρεται: «Η άδεια ανατροφής τέκνου λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη και εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας του».
          Ωστόσο το δικαίωμα αυτό που ισχύει για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, δεν έχει την αντίστοιχη εφαρμογή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Αντίθετα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναφέρεται και σε ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), το δικαίωμα αυτό εξαντλείται όταν το τέκνο συμπληρώσει την ηλικία των 30 μηνών. Η κυβέρνηση οφείλει να αποκαταστήσει την αδικία αυτή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να εξασφαλίσει τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ισχύει για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας;

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος
Παφίλης Θανάσης