Αυξήσεις στους συντελεστές αναπλήρωσης - Παραδείγματα

Ο Δημήτρης Καραγιαννόπουλος ενημερώνει

Και κάτι θετικό σύμφωνα με το έως τώρα σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, οι συντελεστές αναπλήρωσης θα αυξηθούν ως εξής
Για 30 έτη ασφάλισης από 26,37% σε 28,74%
Για 31 έτη ασφάλισης από 27,79% σε 30,57%
Για 32 έτη ασφάλισης από 29,21% σε 32,72%
Για 33 έτη ασφάλισης από 30,63% σε 34,92%
Για 34 έτη ασφάλισης από 32,22% σε 37,38%
Για 35 έτη ασφάλισης από 33,81% σε 40,23%
Για 36 έτη ασφάλισης από 35,40% σε 42,83%
Για 37 έτη ασφάλισης από 37,20% σε 45,38%
Για 38 έτη ασφάλισης από 39,00% σε 47,97%
Για 39 έτη ασφάλισης από 40,80% σε 49,78%
Για 40 έτη ασφάλισης από 42,80% σε 51,79%
Από 40 έτη ασφάλισης και άνω, θα εξακολουθήσει να υπάρχει προσαύξηση, η οποία θα κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα με τα τρέχοντα.
Παράδειγμα.
Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ και 40 έτη ασφάλισης που λαμβάνει 1.240 ευρώ, εφεξής θα λαμβάνει με τους νέους συντελεστές 1.419,8 ευρώ δηλ μηνιαία αύξηση 179,8 ευρώ ενώ συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ και 30 έτη ασφάλισης που λαμβάνει σύνταξη 647,7 ευρώ, εφεξής θα λαμβάνει με τους νέους συντελεστές 668,7 ευρώ δηλ μηνιαία αύξηση 21 ευρώ, ενώ συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 1.400 ευρώ και 33 έτη ασφάλισης που λαμβάνει σύνταξη 812,82 ευρώ, εφεξής θα λαμβάνει με τους νέους συντελεστές 872,88 ευρώ δηλ μηνιαία αύξηση 60,06 ευρώ,