Στο αρχείο ύστερα από 3 χρόνια υπόθεση κατάχρησης από αστυνομικούς - συνδικαλιστές

Στο αρχείο, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, τέθηκε υπόθεση κατάχρησης επτακοσίων χιλιάδων ευρώ, που ερεύνησαν οι Αδιάφθοροι τής ΕΛΑΣ το 2016. Αναγνώστης του bloko.gr μας
απέστειλε τα σχετικά έγγραφα:


Διαβάστε το κείμενο, που είχε δημοσιευθεί στο bloko.gr για τη συγκεκριμένη υπόθεση:
Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται όταν το νέο διοικητικό συμβούλιο στο σωματείο της Βόρειας Ελλάδας, διαπίστωσε ότι είχαν γίνει ελάχιστα εκμάθησης ξένης γλώσσας αστυνομικών Ελλήνων και όμορης χώρας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν κάλυψη των περίπου 700.000 που είχαν εγκριθεί από το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr για τις λογιστικές αναντιστοιχίες ενημερώθηκαν οι αδιάφθοροι, που με τη σειρά τους ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα για να διατάξει ο τελευταίος κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα. Μάλιστα, έχει οριστεί ορκωτός λογιστής για να εξετάσει πόσα από τα χρήματα που απορροφήθηκαν διατέθηκαν για το σκοπό που πάρθηκαν και πόσα από αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν αλλά προφανώς διατέθηκαν για άλλους λόγους και σκοπούς.