Δεκτό το αίτημα της ΠΟΑΣΥ για την παράταση της βραχείας άδειας του 2019


Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
 
Θέμα: «Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2019»
 
Σχετ : Υπ' αριθ. 302/2/67 από 28/11/2019 έγγραφό μας
          
Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι ύστερα από την ανωτέρω σχετική παρέμβασή μας, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου χορήγησης της βραχείας άδειας έτους 2019 μέχρι την 31/01/2020, χρονολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί.
 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος