Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις παροχές του ΚΥΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ

Δείτε την ανακοίνωση των Ενώσεων Αθηνών, Πειραιά, Δυτικής και Βορειοανατολικής Αττικής: Πραγματοποιήθηκε σήμερα 6 Νοεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α., ενημέρωση από
στελέχη του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σχετικά με τις αναθεωρημένες παροχές του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), καθώς και την ένταξη νέων μελών σε αυτόν. Την ενημέρωση παρακολούθησαν αντιπροσωπείες των Διοικητικών μας Συμβουλίων, καθώς και αντιπρόσωποί μας.
              Για να δείτε ολόκληρη την παρουσίαση παρακαλώ πατήστε στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
     
                                                        Για τα Δ.Σ.

         - Ο -                                   - Ο -                                                    - Ο -                                          - Ο -
     Πρόεδρος                      Γεν. Γραμματέας                                   Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας
       Αθηνών                                Αθηνών                                          Β/Α Αττικής                                Β/Α Αττικής

 ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης    ΧΥΤΑΣ Κωνσταντίνος                       ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κων/νος           ΠΑΣΠΑΛΑΡΗΣ  Αθανάσιος
             - Ο -                                      - Ο -                                            -Ο-                                          -Η-
        Πρόεδρος                          Γεν. Γραμματέας                       Πρόεδρος                      Γεν. Γραμματέας
         Δυτικής                                 Δυτικής                                  Πειραιά                                  Πειραιά

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος     ΚΡΙΚΕΤΟΣ  Σπήλιος                   ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων          ΜΑΛΑΧΙΑ Αργυρώ