"Τιμωρητικές" μετακινήσεις καταγγέλουν αστυνομικοί του Ηρακλείου

Κείμενο τού Μανόλη Λαγουδάκη: Το τελευταίο χρονικό διάστημα, γινόμαστε δεκτές παραπόνων συναδέλφων μας που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, όπου
υπόκεινται σε προσωρινές μετακινήσεις, χωρίς αίτηση τους, λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Οι συνάδελφοι έχουν την πεποίθηση ότι οι μετακινήσεις αυτές ναι μεν πραγματοποιούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, αλλά όμως επιλέγονται από κάποιους συγκεκριμένα πρόσωπα ως "τιμωρητικά". Επειδή έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Διευθυντή της Διεύθυνσης αλλά και των ανωτέρων αξιωματικών που τον πλαισιώνουν, επιθυμούμε να διερευνήσει την παράμετρο αυτή που τυχόν παραβιάζει την ισονομία και αξιοκρατία μεταξύ των συναδέλφων μας.
Στο επερχόμενο διοικητικό συμβούλιο θα ζητήσουμε εγγράφως τη παρέμβαση της Ένωσης μας προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των συναδέλφων μας.                                                                                   
Μανόλης Λαγουδάκης                                   
μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, μέλος Μ.Π.Ρ.Ο.Σ.Τ.Α.