ΕΟΦ: Γιατί υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά;


Τους λόγους για τους οποίους παρατηρούνται ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο ΕΟΦ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι παραμένοντας πιστός στον σκοπό που υπηρετεί, ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα φαρμακευτικά προϊόντα που παρουσιάζουν μειωμένη διαθεσιμότητα ή έλλειψη στην εγχώρια αγορά, καθώς και για τη λήψη των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων για τους ασθενείς ή την οριστική αντιμετώπισή τους.

Στην προσπάθεια αυτή έχουν κληθεί επανειλημμένα να συμβάλουν όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και οι ιατροί και οι ίδιοι οι ασθενείς, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος της κάλυψης των θεραπευτικών κενών.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΕΟΦ τονίζει ότι η δημοσιοποίηση των προϊόντων σε έλλειψη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού από το 2016 αποσκοπεί ακριβώς στην ενημέρωση, επαγρύπνηση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Επίσης, η ανάπτυξη της νέας διαδικτυακής εφαρμογής που τέθηκε σε λειτουργία προ εξαμήνου αποτελεί τη συνέχεια σε μία σειρά από πολύτιμα εργαλεία (ταινία γνησιότητας, πωλήσεις, εξαγωγές κλπ) που ήδη χρησιμοποιούνται με πρωταρχικό στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ελλείψεων.

Επιπλέον, η διοίκηση του ΕΟΦ υπογραμμίζει ότι, παρ’ όλα αυτά διαπιστώνεται ότι η ανταπόκριση στις προσπάθειες του Οργανισμού δεν είναι πάντοτε η αναμενόμενη. Απεναντίας, ο ΕΟΦ γίνεται αποδέκτης παραπόνων, αναφορών και καταγγελιών μέσω του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου, και όχι μέσω της σχετικής εφαρμογής ή των λοιπών μέσων που διατίθενται από τον Οργανισμό για τον σκοπό αυτό.

Οι δε πληροφορίες που διαχέονται αδιακρίτως, είναι συχνά ήδη δημοσιευμένες από τον ΕΟΦ μέσω της ιστοσελίδας του, κάποιες είναι ανακριβείς ή βρίσκονται στη φάση της διερεύνησης, ενώ ορισμένες είναι ανεπίκαιρες δεδομένου ότι έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στις ενέργειες αυτές συγκαταλέγεται η προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης, όπου κρίνεται πρόσφορο.

Δεν είναι εφήμερο το φαινόμενο

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι είναι πλέον γνωστό ότι το φαινόμενο των ελλείψεων δεν είναι εφήμερο, γιατί η διαθεσιμότητα των φαρμάκων εξαρτάται από τους ίδιους παράγοντες που επηρεάζουν άλλα καταναλωτικά αγαθά, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές, οι αποτυχίες σε πολύπλοκα συστήματα παραγωγής, η διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, οι τιμές, η γενικότερη οικονομική πολιτική κ.ά.

Το φάρμακο, εντούτοις, αποτελεί πρωτίστως κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο είναι ευθύνη όλων μας να αντιμετωπίζεται με ευαισθησία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

«Για το λόγο αυτό», καταλήγει η ανακοίνωση, «καλούμε ξανά τη βιομηχανία, τους χονδρέμπορους, τους φαρμακοποιούς, αλλά και όλους τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς σε συνεργασία για την υποβολή των αναφορών για ελλείψεις γιατί μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική δράση για την αντιμετώπιση αυτού του ζωτικής σημασίας ζητήματος».


Πηγή: healthreport.gr