Ισλάμ και τραπεζικό σύστημα


Αναδημοσιεύουμε από ahmadeldin.blog
Το Ισλάμ ίσως είναι η μοναδική θρησκεία, ο μοναδικός τρόπος ζωής, που εναντιώνεται στο τραπεζικό σύστημα έτσι όπως το γνωρίζουμε.