Όλες οι άδειες που δικαιούνται οι αστυνομικοί σε ένα αρχείο


Από τη Δυναμική Πρωτοβουλία Λαρισαίων Αστυνομικών: Ανταποκριθήκαμε στα ερωτήματα σας και παραθέτουμε όλες τις άδειες που δικαιούται το αστυνομικό προσωπικό, σε ένα 
αρχείο.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για τυχόν παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις.