Συνεργασία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Αστυνομιών Ελλάδας και Γαλλίας

H Ελληνική Αστυνομία για πρώτη φορά συμμετέχει σε εκπαιδευτική δράση κατάρτισης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα ERASMUS + με στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, στους τομείς της αστυνόμευσης, της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης.

 

Η εκπαιδευτική δράση, διάρκειας 5 ημερών (17 έως 21 Νοεμβρίου για την πρώτη εκπαιδευτική σειρά και 19 έως 23 Νοεμβρίου για τη δεύτερη), οργανώθηκε από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (SSI-DCI) της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και προβλέπει τη μετάβαση συνολικά 20 στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στο Παρίσι και στη Λυών.

 

Το πρόγραμμα κινητικότητας περιλαμβάνει ενημερωτικές επισκέψεις σε επιτελικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες και μονάδες της Γαλλικής Αστυνομίας, καθώς επίσης και συμμετοχή στην εκδήλωση MILIPOL που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας για τον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, με 1.100 εκθέτες, 30.000 επισκέπτες από περισσότερες από 150 χώρες του κόσμου και μεγάλο αριθμό συνεδρίων - ημερίδων.

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα στελέχη που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική δράση αποτελούν μέλη Διαρκών Επιτροπών Σχεδιασμού Δράσεων για την Ελληνική Αστυνομία που υποστηρίζονται από χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που πρόκειται να αποκομίσουν από την ανωτέρω εκπαίδευση θα αποτελέσει τη βάση για τη βελτίωση του έργου τους, στο πλαίσιο διαμόρφωσης νέων καινοτόμων δράσεων χρηματοδότησης, ιδίως για την επικείμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027.

 

Την πρώτη εκπαιδευτική ομάδα (17 έως 21 Νοεμβρίου) θα συνοδεύσει Επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών/Επιτελείο, Ταξίαρχος Νικόλαος Σκαρτσής και τη δεύτερη (19 έως 23 Νοεμβρίου) η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Σοφία Λαμπροπούλου.

 

Πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι η εκπαιδευτική δράση χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».