Βάζω όρια στο Παιδί μου - Οι ειδικοί εξηγούν

Όρια στα Παιδιά. Γιατί δυσκολευόμαστε να τα βάλουμε; Ποια είναι τα οφέλη όταν τα βάζουμε και τι συμβαίνει όταν δεν μπαίνουν; Δείτε τις απαντήσεις από τους Ψυχολόγους από το Χαμόγελο του
Παιδιού, Στέφανο και Ιωάννα, στο παρακάτω video: