Πρέπει οι παππούδες να εμπλέκονται στην ανατροφή των παιδιών;

Από το Χαμόγελο του Παιδιού: Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς στην ανατροφή των παιδιών μας; Πότε αυτή η σχέση γίνεται δυσλειτουργική; Μήπως είναι καλύτερα να
αναθέσω την φροντίδα του παιδιού μου σε έναν επαγγελματία; Δείτε τις απαντήσεις από τους ψυχολόγους του Οργανισμού μας Στέφανο και Δημήτρη: