Προσωπική διαφορά συντάξεων: Θα παίρνεις αύξηση και θα είναι σαν να μην παίρνεις – Του Νικόλαου Μπλάνη

1. Ως γνωστόν από 1-1-2019 το ποσό της σύνταξης αναπροσαρμόσθηκε.  Το ποσό της νέας επανυπολογισμένης  σύνταξης  διαφέρει από αυτό της παλαιάς  με βάση το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που το ποσό της παλαιάς σύνταξης  είναι μεγαλύτερο (δηλαδή η διαφορά είναι θετική), το επιπλέον ποσό καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο  κατ΄έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Αν στο μέλλον θα δίνεται αύξηση, αυτή θα απορροφάται από την προσωπική διαφορά και δεν θα παίρνεις αύξηση. Δηλαδή θα παίρνεις αύξηση, αλλά θα είναι σαν να μην παίρνεις, για να παραφράσουμε και το σλόγκαν της γνωστής διαφήμισης.

         2. Σε περίπτωση που το ποσό της παλαιάς σύνταξης  είναι μικρότερο (δηλαδή η διαφορά είναι αρνητική), τότε το ποσό της παλαιάς καταβαλλόμενης σύνταξης προσαυξάνεται κατά το 1/5 της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από 1-1-2019.

         3. Ο περισσότερες συντάξεις έχουν προσωπική διαφορά (θετική) και κατά συνέπεια οι δικαιούχοι τους θα «φύγουν» χωρίς να δουν αύξηση, όπως άλλωστε είχε επισημάνει και ο Υπουργός Οικονομικών, όταν προέβαλε τα επιχειρήματά του για τη μη περικοπή αυτής.

         4. Πρέπει να παρατηρήσουμε όμως, ότι οι παλαιοί συνταξιούχοι είναι αυτοί που θίγονται  περισσότερο, γιατί το νέο καθεστώς έρχεται να ανατρέψει και να ακυρώσει κεκτημένα δικαιώματα. Ειδικότερα οι «στρατιωτικοί» που έφυγαν με 25 έως 35 χρόνια πραγματικής εργασίας  και οι οποίοι, με βάση το προηγούμενο καθεστώς, ελάμβαναν πλήρη σύνταξη (35/35). Και δεν επεδίωξαν, όσοι έφυγαν πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, κανενός είδους διοικητική αποκατάσταση.  Οι ίδιοι σήμερα, με βάση τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, έχουν μειωμένες συντάξεις και μεγάλες προσωπικές διαφορές.

          5.  Η ασφάλεια δικαίου, η χρηστή διοίκηση και η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του διοικούμενου έχουν πληγεί αδικαιολόγητα από την εν λόγω απρόοπτο μεταβολή, για την οποία οι ίδιοι δεν φέρουν καμιά ευθύνη. Αυτό πρέπει να διορθώσουν οι κυοφορούμενες  ρυθμίσεις. Να αυξήσουν δηλαδή τα ποσοστά αναπλήρωσης στις περιπτώσεις αυτές. Σημειώνεται, ότι ο σημερινός ασφαλισμένος-εργαζόμενος γνωρίζει το νέο καθεστώς και έχει τη δυνατότητα να παραμείνει περισσότερο χρόνο στην εργασία, ώστε να επιτύχει μεγαλύτερη αναπλήρωση. Ο  συνταξιούχος του προηγούμενου καθεστώτος δεν έχει καμιά ευχέρεια. Είναι έρμαιο της βούλησης του Νομοθέτη. Και αυτός πρέπει να άρει τις αδικίες!!!