ΚΚΕ: Προβλήματα στη λειτουργία του Μικροβιολογικού Τμήματος του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθήνας

Παραθέτουμε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ: Το μικροβιολογικό τμήμα του Ναυτικού Νοσοκομείου της Αθήνας είναι υποστελεχωμένο, με αποτέλεσμα το προσωπικό να επιβαρύνεται από το έργο που
του ανατίθεται.
            Επιπλέον, έχει επιφορτιστεί με το έργο αιμοληψιών από τις κλινικές, αντί των ειδικευόμενων ιατρών, όπως γίνεται στα υπόλοιπα νοσοκομεία, ενώ αυξήθηκαν δραστικά οι υπηρεσίες του, με αποτέλεσμα οι αντοχές του να έχουν φτάσει σε οριακό σημείο.
            Παράλληλα, προσωπικό από το συγκεκριμένο τμήμα διατίθεται καθημερινά σε διάφορες απασχολήσεις εκτός Ναυτικού Νοσοκομείου Αθήνας, όπως σε κατατάξεις, σε μεταφορά βιολογικών δειγμάτων σε άλλα νοσοκομεία και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά.
            Πέραν αυτών το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνας, είναι το μοναδικό στρατιωτικό νοσοκομείο το οποίο δεν χορηγεί την ειδική ετήσια άδεια λόγω αιμοληψιών στο προσωπικό που εκτελεί το συγκεκριμένο έργο. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η δραστική μείωση του χρόνου εξαγωγής αποτελεσμάτων των εξετάσεων, ενώ λόγω της κόπωσης του ιατρικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των εξεταζόμενων, τίθεται πλέον σε αμφιβολία η αξιοπιστία τους.
            Η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχει ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην ενίσχυση του συγκεκριμένου τμήματος με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί
Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού, ώστε το συγκεκριμένο τμήμα να έχει την απαραίτητη στελέχωση;
Προτίθεται η κυβέρνηση να εναρμονίσει το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνας, με το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά τη χορήγηση της ετήσιας ειδικής άδειας, λόγω αιμοληψιών μετ' αποδοχών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία;

Οι Βουλευτές

Παφίλης Θανάσης
Κατσώτης Χρήστος
Παπαναστάσης Νίκος