Βουλευτές ΚΚΕ ρωτούν για τη χορήγηση ειδών ιματισμού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Παραθέτουμε Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ: Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με ανακοίνωσή της κάνει γνωστό ότι έχουν παρέλθει περισσότερα από τέσσερα χρόνια από
την τελευταία χορήγηση στολών εργασίας - ασκήσεων στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
            Επίσης επισημαίνουν ότι έχουν παρέλθει σχεδόν δύο χρόνια από την απάντηση της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τις δυσκολίες που υπάρχουν για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή των στολών.
            Ταυτόχρονα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για τη μη χορήγηση τρίτης στολής παραλλαγής για τους στρατεύσιμους, απάντησε ότι δεν χορηγείται διότι διαπιστώθηκε ότι επιστρεφόταν σε άριστη κατάσταση.
            Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι τα προβλήματα σχετικά με τη χορήγηση στολών τόσο στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και τους στρατεύσιμους έχουν την αιτία τους στην περικοπή των δαπανών που έχουν σχέση με την ένδυση. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η προμήθεια των στολών επιβαρύνει τόσο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και τις οικογένειες των στρατευσίμων.
            Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την υπογραφή της "Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας" με τις ΗΠΑ, ανανέωσε τη δέσμευσή της για να δαπανάει η χώρα μας το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για στρατιωτικές δαπάνες και επιπρόσθετα ανέλαβε την υποχρέωση να κατανείμει τουλάχιστον το 20% αυτών των δαπανών σε πρωταρχικής σημασία εξοπλισμό.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, για να καλύψει άμεσα τις ανάγκες που υπάρχουν σχετικά με την χορήγηση ειδών ιματισμού τόσο στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και στους στρατεύσιμους.

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος
Παφίλης Θανάσης