Εκπαίδευση πυροσβεστών της Π.Υ. Αερολιμένα Μυτιλήνης


Από το facebook του Πυροσβεστικού Σώματος


Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της εξοικείωσης με τα αεροσκάφη που κάνουν χρήση του Αερολιμένα Μυτιλήνης, υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις στις 12/10/2019 και 27/10/2019 (βραδινές ώρες) ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Μυτιλήνης.
 
Σκοπός της ενημέρωσης – εκπαίδευσης ήταν η επαφή των πυροσβεστικών υπαλλήλων με τα συστήματα του αεροσκάφους τύπου Dash Q400 Next Generation και συγκεκριμένα, τις μεθόδους λειτουργίας των θυρών, τη μετακίνηση καθισμάτων, τον εντοπισμό αλλά και τον τύπο των συστημάτων διαφυγής, τα σημεία κοπής, τη θέση μπαταριών και τον τρόπο απομόνωσης αυτών, τα συστήματα πέδησης και τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης.
 
 
 

Με βάση τα διεθνή και εθνικά πρότυπα, η τοπική εκπαίδευση των πυροσβεστών αποτελεί προτεραιότητα για τη διατήρηση του ύψιστου βαθμού ασφάλειας στη λειτουργία των Αερολιμένων.