Ένωση Τρικάλων: Η αξιοπρέπεια μας είναι αδιαπραγμάτευτη

Ανακοίνωση τής Ένωσης Τρικάλων: Με αφορμή πράξεις βίας κατά Αστυνομικών που έλαβαν χώρα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο στην Ελληνική επικράτεια όσο και στο Νομό
Τρικάλων,  η Ένωση μας δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι στέκεται αρωγός σε όλους τους συναδέλφους που δέχτηκαν αναίτιες επιθέσεις και θα τους παράσχει κάθε απαραίτητη ηθική και υλική υποστήριξη.

Κάνουμε επίσης σαφέστατο προς όλους ότι, όποιος στρέφεται με παράνομες πράξεις ενάντια Αστυνομικών, θα συλλαμβάνεται άμεσα και θα οδηγείται ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Καμία ανοχή σε πράξεις βίας εναντίον Αστυνομικών.

Η αξιοπρέπεια μας είναι αδιαπραγμάτευτη.

Με Τιμή
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ Γρηγόριος