Πόσο δύσκολα αλλάζει μία υπηρεσιακή ταυτότητα στο ΠΣ; - Κείμενο αναγνώστη

Παραθέτουμε κείμενο πυροσβέστη - αναγνώστη του bloko.gr: Πόσο δύσκολο είναι τελικά να αλλάξει το Αρχηγείο Πυροσβεστικής την υπηρεσιακή ταυτότητα? Δύο χρόνια έχουν σταλεί
δικαιολογητικά λόγω αλλαγής βαθμού και δεν έχει ακόμα εκδοθεί νέα ταυτότητα....