Ακόμα και το 2019 υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας σε τμήμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης - καταγγελία αστυνομικού

Δημοσιεύουμε καταγγελία αστυνομικού - αναγνώστη του bloko.gr: Ακόμα και το 2019 υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας σε τμήμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Φάγαμε πολλά χρόνια χωρίς να
ξέρουμε τι δουλεύουμε, δουλεύαμε πρωί και βράδυ, δίπλα νυχτερινά και είχαμε διοικητές που μας κυνηγούσαν και μας έδιωχναν με αποσπάσεις στις άκρες της Ελλάδας αν κάποιος τολμούσε και
μιλούσε. Τα χρόνια αυτά ήταν στο παρελθόν.. δυστυχώς όχι παντού όμως. Κάπου στην δυτική θεσσαλονίκη υπάρχουν ακόμα αστυνομικοί που δουλεύουν δίπλα νυχτερινά με απαίτηση του διοικητή τους  και το καλύτερο είναι ότι δεν κολλάει να εκφοβίζει όσους ζητούν τα ευκόλως εννοούμενα, να δουλεύουν σύμφωνα με τους νόμους.   
Τελικά περιμένουν από τους αστυνομικούς όχι μόνο να κάνουν τα πάντα αλλά και να τα κάνουν όπως βολεύει κάποιους κόντρα σε νόμους που έγιναν μετά αγώνες κάποιων.

Ένας από τους πολλούς μάχιμους αστυνομικούς που στέλνει το μήνυμα σε σας 
που βγάζετε τα προβλήματα μας