Χάνει ο αστυνομικός τα μόριά του σε περίπτωση ανάκλησης μετάθεσης; - Eνημέρωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

Aπό το facebook της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

Συνάδελφοι,

 

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων μελών μας, σας γνωρίζουμε οτι αυτές τις μέρες έχει αποσταλεί στις Υπηρεσίες έγγραφο με χρονική προθεσμία,  για όσους δεν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στις συμπληρωματικές μεταθέσεις. Διευκρινίζουμε ότι για  όσους δηλώσουν να μην συμπεριληφθούν στις συμπληρωματικές μεταθέσεις στο χρονικό αυτό πλαίσιο, δεν  επρεάζονται τα υπάρχοντα μόριά τους. Σε περίπτωση όμως που κάποιος δεν υποβάλλει στην Υπηρεσία  του Υπεύθυνη Δήλωση και συμπεριληφθεί κανονικά στον πίνακα για τις συμπληρωματικές  μεταθέσεις,  -αν και εφόσον έχει τη σειρά- και του κοινοποιηθεί η μετάθεση, είτε για την περιοχή του τόπου συμφερόντων του είτε για άλλη περιοχή μετάθεσης, σας ενημερώνουμε, ότι αν ακυρώσει τη μετάθεση, διαγράφονται τα μόριά του,  τόσο της απόστασης όσο και της εργασίας συζύγου, βάσει του Π.Δ. 75/2016. Αυτό ισχύει τόσο για τις τακτικές μεταθέσεις, όσο και για τις συμπληρωματικές. Από την ενημέρωση που είχαμε από το Αρχηγείο υπάρχει και σχετική γνωμοδότηση από τη Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας / Α.Ε.Α.. Αυτό έγινε γιατί πολλοί συνάδελφοι ακύρωναν τη μετάθεσή τους για τη δεύτερή τους επιλογή και οι θέσεις αυτές έμεναν κενές. Γι’ αυτό, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι αν κάποιος από εμάς δεν επιθυμεί να μετατεθεί, να κάνει αίτηση ανάκλησης προς το Αρχηγείο τις προβλεπόμενες ημερομηνίες της σχετικής Διαταγής ώστε να μην συμπεριληφθούν στους πίνακες μεταθέσεων. Τα ανωτέρω εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στις μεταθέσεις του 2017.