Διαβάστε την πρόταση τροπολογίας της ΠΟΑΣΥ για τις συνυπηρετήσεις εκπαιδευτικών με συζύγους στελέχη των ΣΑ

Το bloko.gr δημοσιεύει τη σχετική τροπολογία που προωθεί η ΠΟΑΣΥ προκειμένου να επεκταθεί και στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας (ΕΛΑΣ- ΠΣ- ΛΣ) το
δικαίωμα της συνυπηρέτησης, όπως ακριβώς ισχύει με τους στρατιωτικούς.