Άρχισαν τα όργανα - Του Νίκου Καραδήμα

Μεταθέσεις νεαρών συναδέλφων σε εξασφαλισμένες με υποσχετική θέσεις.

Αφήνω μια περίοδο εγκλιματισμού μετά τις διακοπές.....
Τα σιγανά ποταμάκια, πάντα τα "φοβόμουν". Να μαθαίνουν και να παραδειγματίζονται οι υποστηρικτές των.......
Ευτυχώς η σκέψη μου , δεν πλανήθηκε ποτέ από ψεύτικα χαμόγελα!
ΕΛ(Λ)ΑΣ το μεγαλείο σου!