ΚΚΕ: Απεμπλοκή του Λιμενικού Σώματος από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα


Παραθέτουμε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ: Το 1984 ψηφίστηκε ο νόμος 1481 περί του "Οργανισμού Υπουργείο Δημόσιας Τάξης". Σε αυτόν προβλέπεται ότι το προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν υπάγονται νομικά στη δικαιοδοσία των Στρατοδικείων ούτε στις προβλέψεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
Σε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση δεν συμπεριελήφθη το Λιμενικό Σώμα, παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό, κοινό χαρακτηριστικό έχουν ότι είναι Σώματα Ασφάλειας.
Άρα το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του,  τα καθήκοντά του, ανήκει στα Σώματα Ασφάλειας.
Μπορεί να είναι Σώμα στρατιωτικά συντεταγμένο κατά την οργάνωση και ιεραρχία, ωστόσο αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αρκούν για το χαρακτηρισθεί ως Στρατιωτικό Σώμα. Επιπλέον, η αποστολή του Λιμενικού δεν είναι σε καμιά περίπτωση στρατιωτική. Εξ΄ αυτού του λόγου το Λιμενικό δεν υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά σήμερα στο υπουργείο Ναυτιλίας και παλαιότερα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Από όλη την προαναφερθείσα επιχειρηματολογία, συνάγεται το εύλογο συμπέρασμα ότι επιβάλλεται άμεσα, η απεμπλοκή του προσωπικού από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.
Το ΚΚΕ υποστηρίζει τις ομόφωνες αποφάσεις των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή για την απεμπλοκή του από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την απεμπλοκή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα;

Οι βουλευτές
Γιώργος Μαρίνος

Νίκος Παπαναστάσης

Θανάσης Παφίλης