Η αστυνομία δεν είναι κέντρο εξυπηρέτησης αστυνομικών

Ας το δούμε από μια άλλη σκοπιά. Πιο ρεαλιστική, πιο πραγματολογική. Η αστυνομία προσέλαβε 1.500 ειδικούς φρουρούς για να τους κάνει τί; Να τους διαθέσει στην Αττική και μάλιστα σε
πιο περιορισμένο γεωγραφικό σημείο. Στο κέντρο και γύρω από αυτό. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;

Γιατί επικρατούν οι λογικές μαθηματικές εξισώσεις- συναρτήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από το μέγεθος- όγκο (ποιότητα- ποσότητα) του εγκλήματος, τα γενικότερης φύσης προβλήματα αστυνόμευσης- επιβολής της νομιμότητας και φυσικά, σε σχέση με τα μαθηματικά επίσης, την ενθεματική διαφορά που προκύπτει στις προσθαφαιρέσεις προσωπικού με τις αντιμεταθετικές μεταβλητές που εύλογα ανακύπτουν.

Συνεπώς, το όλο αλγοριθμικό πρόβλημα δεν αφορά στο βαθμό που αυτό ανακύπτει και αναζητά διεξοδικές λύσεις στην περιφέρεια, αλλά στο κέντρο. Αθήνα και δευτερευόντως Θεσσαλονίκη. 

Κατανοούμε την ανθρώπινη ανάγκη (κοινωνικοοικονομική) για μετάβαση στο τόπο συμφέροντος, όπως και τις συνδικαλιστικές αρές περί του μηδενός εις το πηλίκον, πλην όμως η αστυνομία δεν είναι κέντρο εξυπηρέτησης αστυνομικών. Επιδιώκει να μετασχηματιστεί σε οργανισμό προστασίας και ασφάλειας του πολίτη, υπό τις επικρατούσες πολιτικές- κοινωνικές- υπαρξιακές- μεταφυσικές συνθήκες λειτουργίας της.


του Γιώργου Καραϊβάζ